Ngân hàng Đông Á Thành Phố Bến Tre Bến Tre

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bến Tre.