Ngân hàng Đông Á Huyện Quế Võ Bắc Ninh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Quế Võ.