Ngân hàng Đông Á Huyện Gia Bình Bắc Ninh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Gia Bình.

  • PGD Gia Bình

    Kiot 18-19 Chợ TT Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh