Ngân hàng Đông Á Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Ninh.

  • PGD Bắc Ninh

    304 Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh