Ngân hàng Đông Á Huyện Phước Long Bạc Liêu

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phước Long.

  • PGD Phước Long

    273A, ấp Long Thành, TT Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu