Ngân hàng Đông Á Huyện Giá Rai Bạc Liêu

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Giá Rai.

  • PGD Hộ Phòng

    64 TT Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

  • PGD Giá Rai

    Ấp 2, TT Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu