Ngân hàng Đông Á Huyện Lạng Giang Bắc Giang

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lạng Giang.