Ngân hàng Đông Á Thị Xã Châu Đốc An Giang

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Châu Đốc.