Chi nhánh Đông Á Sóc Trăng

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Đông Á Sóc Trăng


  • Thành Phố Sóc Trăng
  • CN Sóc Trăng

    257 Quốc lộ 1A, Khóm 1, P7, thành phố Sóc Trăng

Chi nhánh Ngân hàng Đông Á tại Sóc Trăng