ATM ngân hàng Đông Á Huyện Phú Quốc Kiên Giang

  • Huyện Ủy Huyện Phú Quốc

    Số 02 Võ Thị Sáu, Khu phố 2, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

  • PGD Phú Quốc

    Số 125 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 4, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang