CN Bình Định

  • Địa chỉ: 331-333-335 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Bình Định
  • Số điện thoại: 0256 3810 040
  • Số điện thoại cũ: 056 3810 040 (Mã vùng cũ)
  • Số Fax: 0256 3825 557 và 0256 3827 762
  • Số Fax Cũ: 056 3825 557 và 056 3827 762

Bản đồ đường đi đến CN Bình Định


Các chi nhánh khác